รถตู้พยาบาล
รถกู้ภัย-ฉุกเฉิน

ABL-VAN

ภายในรถตู้พยาบาลเคลื่อนที่ เราออกแบบให้เป็นพิเศษ
เพื่อการกู้ชีพ-กู้ภัยฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือต่างๆ และชุด
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย,
ผู้ป่วยจากอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน ภายในออกแบบให้
ดูทันสมัยและสวยงาม ผลิตจากไฟเบอร์กลาสทั้งชุด
วัสดุภายในเป็นสแตนเลส และอลูมิเนียมพิเศษเกรดเอ
ควบคุมการผลิตโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์
ทุกรายละเอียดคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งาน
และความปลอดภัยในการช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นหลัก

รถตู้พยาบาล รถตู้ฉุกเฉิน-กู้ภัย ดูแลชีวิตและความ
ปลอดภัยของผู้ประสบอุบัติเหตุ ด้วยอุปกรณ์การช่วย
ชีวิตที่ทันสมัย พร้อมเทคโนโลยีล่าสุดอย่างครบครัน
ตามมาตรฐานสากล ผสานการออกแบบพื้นที่ใช้สอย
ได้อย่างลงตัว ลิขสิทธิ์เฉพาะแครี่บอย

สัดส่วนภายใน รถตู้พยาบาล (วางถังแนวตั้ง)
ยาว 3,350 mm.
กว้าง 1,700 mm.
สูง 1,580 mm.

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในรถตู้พยาบาล

ชุดแอร์ฟอกอากาศ

เครื่องฟอกอากาศในห้องพยาบาล
ช่วยทำลายฝุ่นละออง, กลิ่นเหม็นอับ,
ก๊าซพิษต่าง ๆ และเชื้อโรคนานาชนิด

ตู้เก็บถังออกซิเจน

รองรับการวางถังอ๊อกซิเจน 2 ถังใหญ่ แนวตั้ง ผนังผลิตจากไฟเบอร์กลาส
แข็งแรง และมีความปลอดภัยสูงสุด

แผงคอนโทรลอ๊อกซิเจน

ชี้ปริมาณอ๊อกซิเจน, เพิ่มสัญญาณเตือน
ด้วยแสงและเสียง, สวิทซ์สลับการใช้งาน
อ๊อกซิเจนทั้ง 2 ถัง, เครื่องวัดความดัน

ชุดคอนโทรลระบบไฟ

ควบคุมระบบไฟฟ้าภายใน พร้อม
ระบบแปลงไฟ และสวิทซ์ตัดไฟ
อัตโนมัติเพิ่มความปลอดภัย

TOYOTA
COMMUTER
รุ่นหลังคาสูง


ผู้ผลิตรถตู้พยาบาล รถกู้ภัยและยานพาหนะฉุกเฉิน
ทุกรูปแบบพร้อมอุปกรณ์ฉุกเฉินและครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์

มาตรฐานใหม่ของรถพยาบาลสำหรับคนไทย ให้
ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสูงสุดพื้นที่ ภายในกว้างกว่า อุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานการ ช่วยชีวิตขั้นสูง รถตู้พยาบาลสมรรถนะที่ดีเยี่ยม ส่งออกหลายประเทศทั่วโลกทั้งในยุโรป, แอฟริกา, อเมริกาใต้, เอเชียตะวันตกเฉียงใต้, เอเชียใต้, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, เอเชียกลางและอื่น ๆ

คลิก ภาพ เพื่อขยายใหญ่

อุปกรณ์กู้ชีพ อุปกรณ์กู้ภัย เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์เซฟตี้

ชุดล็อกเตียง อัตโนมัติ

ผลิตจากสแตนเลส ออกแบบให้ปลด
ล็อกเตียงได้ 2 ระบบทั้งระบบไฟฟ้า
และระบบธรรมดา สามารถเลือกใช้
งานได้ตามความต้องการ สะดวก
สบาย เบาแรง

เตียงฉุกเฉิน รถพยาบาล

เป็นเตียงฉุกเฉินสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ขึ้น-ลงจากรถพยาบาลได้ ด้วยคนๆ เดียว
สะดวก ปลอดภัย ออกแบบและวางตำแหน่ง
ให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยและปฐมพยาบาล เบื้องต้น หยิบจับอุปกรณ์ และเครื่องมือทาง
การแพทย์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วทันต่อ
สถานณ์การ ชุดฐานเตียงผลิตจากสแตนเลส
และไฟเบอร์กลาส พร้อมช่องเก็บเปลสนาม

สัญญาณไฟฉุกเฉิน รถกู้ชีพ

 • สัญญาณไฟฉุกเฉิน หลอดไฟ LED
  (แดง-น้ำเงิน) พร้อมสัญญาณเสียงไซเรน
  5 เสียง ลำโพงในตัว
 • ชุดโคมไฟเบอร์ติดข้างรถพร้อมสปอตไลท์ และไฟฉุกเฉินหลอด LED (แดง-น้ำเงิน)
 • ชุดโคมไฟเบอร์ติดท้ายรถ พร้อมไฟฉุกเฉิน
  หลอดไฟ LED (แดง-น้ำเงิน)
 • ฟิล์มกรองแสงรอบคันพร้อมกระจกบาน
  หน้าความกว้างไม่เกิน 15 cm

บริการเพื่อชีวิต

จากประสบการณ์อันยาวนานในการผลิตและส่งออกรถพยาบาล พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับหน่วยงานด้าน สาธารณสุขต่าง ๆ เป็นที่รู้จักกันทั้งด้านคุณภาพและนวัตกรรม และได้รับการยอมรับในหลายประเทศ มากกว่า 30 ปี
แครี่บอย รถพยาบาล สามารถช่วยผู้ที่ตกอยู่ในอันตราย ผู้บาดเจ็บจากเหตุฉุกเฉิน พร้อมเตรียมรับทุกสถานการณ์ที่ไม่
สามารถควบคุมได้ ในทันทีทันใด ABL-VAN กับความปลอดภัยที่เหนือกว่าสำหรับทุกชีวิต เพราะอุบัติเหตุคือสิ่งที่
เกิดขึ้น ได้โดยมิอาจคาดคิด บาดเจ็บ ฟกช้ำ จ้ำเขียว เลือดตกยางออก หรืออาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิต...
ผนังกั้นไฟเบอร์กลาสพร้อมประตูฉุกเฉิน
ระหว่างห้องปฐมพยาบาลและคนขับ
คลิก ภาพ เพื่อขยายใหญ่
เก้าอิ้ตอนหน้าอเนกประสงค์พร้อม
เข็มขัดนิรภัย 2 จุด พร้อมช่องเก็บ
สัมภาระ ผลิตจากไฟเบอร์กลาส
เก้าอี้พร้อมเข็มขัดนิรภัย 3 จุด สามารถ
ปรับแต่งเป็นเตียง ใต้เก้าอี้นั่งเก็บ
สัมภาระและอุปกรณ์การช่วยชีวิตได้
ชั้นวางอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์ เคาน์เตอร์ไฟเบอร์พร้อม
ขอเกี่ยวจับยึดสัมภาระ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • ชุดเตียงรถเข็นพยาบาล เบาะสีเหลือง
  แบบพับได้พร้อมเสาแขวนน้ำเกลือ
  (โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์)
 • ชุดกระดานแข็งรองนอน พร้อมเข็มขัดรัด
 • เก้าอี้เข็นมีล้อ-พับได้
  (โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์)
 • เปลตักแบบสอดด้านข้าง
 • ชุดเปลผ้าใบเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
  ชนิดพับได้ 4 ท่อน
 • เฝือกดามคอ
 • ชุดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขวนผนัง
 • ชุดล็อกศรีษะพร้อมเข็มขัดรัด
 • เครื่องดูดเสมหะแบบไฟฟ้า ใช้กับไฟฟ้า
  12 VDC และ 220VAC
  (Flame N/ Nuova / Italy)
 • แผงคอลโทรลอ๊อกซิเจนพร้อมมาตรวัดพร้อม
  สัญญาณเตือนด้วยแสงและเสียง เพิ่มสวิทซ์
  สลับการใช้อ๊อกซิเจนระหว่างถัง 1 และถัง 2
 • ถังอ๊อกซิเจนอลูมิเนียมขนาด 20 ลิตร
  พร้อมขาจับ
 • ชุดปรับแรงดันอ๊อกซิเจน 20 ลิตร พร้อมปลั๊ก
  เสียบชุดอ๊อกซิเจนแบบติดผนังและกระเปาะ
  วัดความชื้นพร้อมอุปกรณ์ปรับการไหล
  ของอ๊อกซิเจน
 • ถังอ๊อกซิเจน ขนาด 4 ลิตร
 • ชุดปรับแรงดันอ๊อกซิเจน (ใช้กับถังอ๊อกซิเจน
  ขนาด 4L) พร้อมกระเปาะวัดความชื้น
 • รถเข็นสำหรับเข็นถังออกซิเจนขนาด 4 ลิตร
 • ไม้ดามแขน-ดามขา
 • เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF ชนิดประจำที่
  ขนาด 10 วัตต์
 • ระบบแปลงไฟ 12 VDC เป็น 220 VAC
  อินเวอร์เตอร์ พร้อมแบตเตอรี่ 100 แอมป์ 1 ลูก
  พร้อมแผงคอนโทรลระบบไฟในห้องโดยสาร
 • ชุดกริ่งกดสัญญาณฉุกเฉิน
 • ราวจับด้านข้างประตู สแตนเลส
 • กรอบป้ายทะเบียนแครี่บอยหน้า-หลัง
 • ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด
  5 ปอนด์ (ถังสีแดง)
 • นาฬิกาติดผนังระบบดิจิตอล
 • ฟิล์มกรองแสงรอบคัน พร้อมกระจกบานหน้า
  ความกว้างไม่เกิน 15 CM
 • พ่นกันสนิม
 • ตกแต่งสติ๊กเกอร์รอบคัน
ชุดกล่องปฐมพยาบาล 19 รายการ
 • ถังอ็อกซิเจน 2 ลิตรพร้อมอุปกรณ์
 • เครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบ
 • หูฟังการเต้นของหัวใจ
 • เครื่องวัดความดันโลหิต
 • เครื่องดูดเสมหะแบบมือบีบ
 • สายดูดเสมหะ ขนาด 6" 8" 12" 14"
 • หน้ากากสำหรับทำ CPR
 • ไฟฉายส่องสว่าง
 • ที่กดลิ้น พลาสติก หรือ สแตนเลส
 • กรรไกร 13 cm,14 cm.
 • กรรไกรจับลิ้น
 • ที่เปิดปาก
 • เทปแต่งแผล
 • ผ้าก๊อต ซองสูญญากาศ ขนาด 3"x3"
 • เบตาดีน
 • ถุงมืออนามัย
 • ผ้าพันแผลยืดหยุ่น 6"
 • พลาสเตอร์ยา (บรรจุ 100 ชิ้น)
 • ที่หนีบสายสะดือ (Cord Clamp)
อ่างล้างมือพร้อมก๊อกน้ำระบบไฟฟ้า

คลิก ภาพ เพื่อขยายใหญ่
ตู้เก็บสัมภาระบนเพดาน (ด้านข้าง)
สามารถเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่วยชีวิต
ได้อย่างอเนกประสงค์
ชุดอุปกรณ์เพดาน ที่แขวนน้ำเกลือ
หลอดไฟ LED พร้อมสวิทซ์ ปิด-เปิด,
ราวจับสแตนเลสพร้อมพัดลมดูดอากาศ
และไฟสปอตไลท์
ชุดเฟอร์นิเจอร์ไฟเบอร์กลาสภายใน
ออกแบบให้รองรับการใช้งานและ
จัดเก็บชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์
อย่าเหมาะสม

ABL-VAN-SPECIAL


ภายในรถตู้พยาบาล ABL-VAN-EX ทันสมัย กว้างขวาง
เป็นพิเศษเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย,ผู้ป่วยจาก
อุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินต่าง ๆทุกการกู้ชีพ การกู้ภัย
ฉุกเฉินรถตู้พยาบาลพร้อมเครื่องมือทางการแพทย์
และอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย พร้อมสรรพในรถพยาบาลคันเดียว

ABL-VAN-SPECIAL


เตียงฉุกเฉิน รถพยาบาล
เป็นเตียงฉุกเฉินสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ขึ้น-ลงจากรถพยาบาลได้ ด้วยคนๆ เดียว
สะดวก ปลอดภัย ออกแบบและวางตำแหน่ง
รถกู้ภัย-ฉุกเฉินพร้อมปฏิบัติงาน ทุกสถานที่ทั่วไทย
มาตรฐานใหม่ของรถพยาบาลสำหรับเมืองไทย
ให้ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสูงสุดพื้นที่ภายในกว้างขวาง
ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิต ตรงตามมาตรฐาน แครี่บอย รถพยาบาล

รถตู้พยาบาลเพื่อรองรับการใช้งานและการ บรรเทาสาธารณภัยอย่างแท้จริง

 

โรงพยาบาล

หนองคาย
อำนาจเจริญ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ
พิษณุโลก
พิษณุโลก
สงขลา
คลองเตย
อุดรธานี
กรุงเทพฯ
อำนาจเจริญ
กรุงเทพฯ
ยโสธร
เพชรบูรณ์
กรุงเทพฯ
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
ท่าบ่อ
พนา
จตุจักร
คลองเตย
พระประแดง
ปทุมวัน
เมือง
เมือง
หาดใหญ่
พระโขนง
เมือง
คลองเตย
เมือง
บางซื่อ
เมือง
เมือง
สัมพันธวงศ์
เมือง
ชานุมาน
ปทุมราชฯ
พนา
ลืออำนาจ
เมือง
หัวตะพาน
กงไกรลาศ
คีรีมาศ
ทุ่งเสลี่ยม
บ้านด่านฯ
ศรีนคร
ศรีสำโรง
ศรีสัชนาลัย
สวรรคโลก
เมือง
สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
พนา
สัตว์ ม.เกษตร บางเขน
เทพธารินทร์
เมืองสมุทรปู่เจ้า
สัตว์แพทย์ จุฬาฯ
รวมแพทย์พิษณุโลก
พิษณุเวช
กรุงเทพ หาดใหญ่
เทพธารินทร์
ปัญญาเวชอินเตอร์
กล้วยน้ำไท
อำนาจเจริญ
บางโพ
นายแพทย์หาญ
เพชรรัตน์
เทียนฟ้ามูลนิธิ
อำนาจเจริญ
ชานุมาน
ปทุมราชวงศา
พนา
ลืออำนาจ
เสนางคนิคม
หัวตะพาน
กงไกรลาส
คิรีมาศ
ทุ่งเสลี่ยม
บ้านด่านลานหอย
ศรีนคร
ศรีสังวรสุโขทัย
ศรีสัชนาลัย
สวรรคโลก
สุโขทัย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

อำนาจเจริญ
สุโขทัย
เมือง
เมือง
อำนาจเจริญ
สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบล

สมุทรปราการ
นราธิวาส
สตูล
ภูเก็ต
สงขลา
เชียงใหม่
ตรัง
พระสมุทรเจดีย์
เมือง
เมือง
ถลาง
เมือง
หางดง
นาโยง
บ้านคลองสวน
มะนังตายอ
เจ๊ะบิลัง
เชิงทะเล
สงขลา
หนองควาย
ช่อง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสงคราม
สงขลา
สมุทรสงคราม
สงขลา
เมือง
เมือง

สำนักงานเทศบาลเมือง

บ้านไผ่

ขอนแก่น
บ้านไผ่

สำนักงานเทศบาลตำบล

เชียงใหม่
เชียงใหม่
ประจวบคีรีขันธ์
เชียงใหม่
นนทบุรี
เชียงใหม่
ประจวบคีรีขันธ์
ชลบุรี
ปทุมธานี
ตรัง
ภูเก็ต
ลพบุรี
จันทบุรี
ยะลา
ภูเก็ต
เชียงใหม่
เมือง
สารภี
หัวหิน
เมือง
บางใหญ่
สันทราย
บางสะพาน
บางละมุง
ธัญบุรี
สิเกา
เมือง
ชัยบาดาล
ขลุง
รามัน
ถลาง
เมือง
สุเทพ
ยางเนิ้ง
หนองพลับ
ป่าแดด
เสาธงหิน
สันทรายหลวง
ร่อนทอง
โป่ง
ธัญบุรี
ควนกุน
กะรน
ลำนารายณ์
บ่อ
โกตาบารู
เชิงทะเล
ฟ้าฮ่าม

บริษัท, ห้างร้าน, โรงงาน, มูลนิธิ, กระทรวง, ทบวง, กรม ฯลฯ

กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สงขลา
กรุงเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา
ปทุมธานี
อยุธยา
สมุทรปราการ
ระยอง
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
ภูเก็ต
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
นนทบุรี
ยะลา
กรุงเทพฯ
--
คลองสามวา
บางเสาธง
หลักสี่
พระนคร
เมือง
สาทร
บางปะกง
คลองหลวง
อุทัย
บางพลี
เมือง
ธัญบุรี
บางเสาธง
กะทู้
สาธร
บางเขน
เมือง
เมือง
คลองสามวา
--
บริษัท ทีเอ็มพี 1 จำกัด
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
บริษัท วรจักรยนต์ จำกัด
สวนสัตว์สงขลา
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน)
บริษัท วาย.เอส.ภัณฑ์ จำกัด
บริษัท ไทย ทากิซาวา ออโต้ จำกัด
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
บจก.ทีแอนด์แอล อีเมอร์เจนซี่ เมดิคอล เซอร์วิส
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า
มูลนิธิเพื่อคุณธรรม
คุณโชคชัย ศิรินพวงศ์ ( MR.IRELAN )

รถตู้พยาบาล
รถกู้ภัยฉุกเฉิน
ABL-VAN-EX

โตโยต้า คอมมิวเตอร์
รุ่นหลังคาสูง

ภายในรถตู้พยาบาล ABL-VAN-EX ทันสมัย กว้างขวางเป็นพิเศษเพื่อ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย, ผู้ป่วยจากอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ
ทุกการกู้ชีพ การกู้ภัยฉุกเฉิน รถตู้พยาบาลพร้อมเครื่องมือทางการแพทย์
และอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย พร้อมสรรพในรถพยาบาลคันเดียว ทุกทุกราย
ละเอียดการออกแบบเราคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งาน การหยิบจับ
อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย, ผู้ป่วย
เป็นหลัก รถตู้พยาบาล แครี่บอยพร้อมเตรียมรับทุกสถานการณ์ที่ไม่
สามารถควบคุมได้
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
รถตู้พยาบาล รถตู้ฉุกเฉิน รถตู้กู้ภัย-กู้ชีพ พร้อมดูแล
ชีวิตและความปลอดภัยของผู้ประสบเหตุ ทุก ๆ ชีวิต
ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ตรงตามมาตรการกู้ชีพ-กู้ภัย ระดับสากล ลิขสิทธิ์เฉพาะแครี่บอย

สัดส่วนภายใน รถตู้พยาบาล (วางถังแนวนอน)
ยาว 3,350 mm.
กว้าง 1,700 mm.
สูง 1,580 mm.
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • ชุดเตียงรถเข็นพยาบาล เบาะสีเหลือง
  แบบพับได้พร้อมเสาแขวนน้ำเกลือ
  (โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์)
 • ชุดกระดานแข็งรองนอน พร้อมเข็มขัดรัด
 • เก้าอี้เข็นมีล้อ-พับได้
  (โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์)
 • เปลตักแบบสอดด้านข้าง
 • ชุดเปลผ้าใบเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
  ชนิดพับได้ 4 ท่อน
 • เฝือกดามคอ
 • ชุดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขวนผนัง
 • ชุดล็อกศรีษะพร้อมเข็มขัดรัด
 • เครื่องดูดเสมหะแบบไฟฟ้า ใช้กับไฟฟ้า
  12 VDC และ 220VAC
  (Flame N/ Nuova / Italy)
 • แผงคอลโทรลอ๊อกซิเจนพร้อมมาตรวัดพร้อม
  สัญญาณเตือนด้วยแสงและเสียง เพิ่มสวิทซ์
  สลับการใช้อ๊อกซิเจนระหว่างถัง 1 และถัง 2
 • ถังอ๊อกซิเจนอลูมิเนียมขนาด 40 ลิตร
  พร้อมขาจับ
 • ชุดปรับแรงดันอ๊อกซิเจน 40 ลิตร พร้อมปลั๊ก
  เสียบชุดอ๊อกซิเจนแบบติดผนังและกระเปาะ
  วัดความชื้นพร้อมอุปกรณ์ปรับการไหล
  ของอ๊อกซิเจน
 • ถังอ๊อกซิเจน ขนาด 4 ลิตร
 • ชุดปรับแรงดันอ๊อกซิเจน (ใช้กับถังอ๊อกซิเจน
  ขนาด 4L) พร้อมกระเปาะวัดความชื้น
 • รถเข็นสำหรับเข็นถังออกซิเจนขนาด 4 ลิตร
 • ชุดเฝือกลม (Vacuum Splint Set)
 • ไม้ดามแขน-ดามขา
 • เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF ชนิดประจำที่
  ขนาด 10 วัตต์
 • ระบบแปลงไฟ 12 VDC เป็น 220 VAC
  อินเวอร์เตอร์ พร้อมแบตเตอรี่ 100 แอมป์ 1 ลูก
  พร้อมแผงคอนโทรลระบบไฟในห้องโดยสาร
 • ชุดกริ่งกดสัญญาณฉุกเฉิน
 • ราวจับด้านข้างประตู สแตนเลส
 • กรอบป้ายทะเบียนแครี่บอยหน้า-หลัง
 • ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด
  5 ปอนด์ (ถังสีแดง)
 • นาฬิกาติดผนังระบบดิจิตอล
 • ฟิล์มกรองแสงรอบคัน พร้อมกระจกบานหน้า
  ความกว้างไม่เกิน 15 CM
 • พ่นกันสนิม
 • ตกแต่งสติ๊กเกอร์รอบคัน
ชุดกล่องปฐมพยาบาล 19 รายการ
 • ถังอ็อกซิเจน 2 ลิตรพร้อมอุปกรณ์
 • เครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบ
 • หูฟัง (Stethoscopes)
 • เครื่องวัดความดันโลหิต
 • เครื่องดูดเสมหะแบบมือบีบ
 • สายดูดเสมหะ ขนาด 6" 8" 12" 14"
 • หน้ากากสำหรับทำ CPR
 • ไฟฉายส่องสว่าง
 • ที่กดลิ้น พลาสติก หรือ สแตนเลส
 • กรรไกร 13 cm,14 cm.
 • กรรไกรจับลิ้น
 • ที่เปิดปาก
 • เทปแต่งแผล
 • ผ้าก๊อต ซองสูญญากาศ ขนาด 3"x3"
 • เบตาดีน
 • ถุงมืออนามัย
 • ผ้าพันแผลยืดหยุ่น 6"
 • พลาสเตอร์ยา (บรรจุ 100 ชิ้น)
 • ที่หนีบสายสะดือ (Cord Clamp)

โรงพยาบาล

สงขลา
กรุงเทพมหานคร
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
หาดใหญ่
บางเขน
เกาะสมุย
สายไหม
บางเขน
กรุงเทพหาดใหญ่
เซ็นทรัลเยนเนอรัล
ไทยอินเตอร์
สายไหม
เซ็นทรัลเยนเนอรัล


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ยโสธร
อุบลราชธานี
ป่าติ้ว
เมือง
ศรีฐาน
อุบลราชธานี

บริษัท, ห้างร้าน, โรงงาน, มูลนิธิ, กระทรวง, ทบวง, กรม ฯลฯ

มุกดาหาร
กระบี่
ขอนแก่น
เมือง
เมือง
น้ำพอง

บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จำกัด
คลีนิกเวชกรรมเฟิร์ส สแตนดาร์ด
บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

สัมผัสความแตกต่าง...
                  รถตู้พยาบาล

ABL-VAN-SPECIAL

สู่อีกระดับของเทคโนโลยีการออกแบบและการประกอบ
ดัดแปลง รถตู้พยาบาลเพื่อรองรับการใช้งานและการ
บรรเทาสาธารณภัยอย่างแท้จริง เพราะเราเชื่อว่า...
ชีวิตทุกชีวิต มีคุณค่า

ABL-VAN-HONDA

ภาพลักษณ์ใหม่แห่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปลอดภัยทุกชีวิต รูปแบบดีไซน์โดนเด่น
ภายในจัดวางได้อย่างลงตัวผสานกับเทคโนโลยีอันทันสมัย สะดวกสบาย ตอบสนองทุก
การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที     คลิก ภาพ เพื่อขยายใหญ่

ยนตรกรรมเพื่อชีวิต...
               สายพันธุ์ ใหม่ !!

สัมผัสความแตกต่าง...
                  รถตู้พยาบาล

รถกู้ภัย-ฉุกเฉินพร้อมปฏิบัติงาน

มาตรฐานใหม่ของรถพยาบาลสำหรับเมืองไทย
ให้ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสูงสุด
พื้นที่ภายในกว้างขวางติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิต
ตรงตามมาตรฐาน แครี่บอย รถพยาบาล
* บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ส่วนประกอบต่าง ๆ ชุดรายการอุปกรณ์รถพยาบาล, รถกู้ภัย-ฉุกเฉิน, ราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** สีรถ, สีกระบะอลูมิเนียมและสีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฎในเว็บ อาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากการแสดงผลของหน้าจออุปกรณ์ต่าง ๆ หรือหน้าจอสมาร์ทดีไวซ์
*** รูปแบบและเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ได้จดสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ตามกฏหมาย ผู้ลอกเลียนแบบจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุด
มาตรฐานคุณภาพ
ISO 9001: 2008
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
สถาบัน TUV เยอรมนี
แครี่บอย แอมบูแลนซ์
888 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
10520

โทร : 0-2360-7555
แฟ็กซ์ : 0-2738-1623

อีเมล : ambulance@carryboy.com
ลูกค้าสัมพันธ์
หากท่านมีคำแนะนำ ข้อคิดเห็น ข้อสงสัย
สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ รถพยาบาล,
รถกู้ภัย-ฉุกเฉิน โปรโมชั่นและบริการของ
แครี่บอย รถพยาบาล โทรศัพท์
0-2360-7555 #33

เวลาทำการ :
จันทร์ — เสาร์
8:00 — 17:00 น.
ดาวน์โหลด
โบรชัวร์
รถพยาบาล
ชุด
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559-2560 แครี่บอย เว็บไซต์นี้ดูดีที่สุดที่หน้าจอขนาด 1152 x 864 พิกเซล ด้วยบราวเซอร์ IE 9.0+, Firefox, Opera, Chrome, Tablet